Waiata ā Rika – E kore nei e pīkoko

Kaitito / ComposerCharisma Rangipunga
Rohe – Kāi Tahu whānui 

Whakamārama / Explanation

He waiata owha tēnei ki kā rika whero, e whakataka kai ana hei whākai i kā manuhiri i kā kāuta huri noa.
This is a song of gratitude to the cooks in the kitchen who exhaust their energy feeding their guests.

 Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He pai tenei waiata hei tautoko i kā mihi ki te haukāika, i te mutuka, i te poroporoakī i tētahi hui.
This waiata is good to use to support the final mihi to your hosts before departing from a hui.

 

 


E KORE NEI E PĪKOKO

Tēnā Awarua e
[te ikoa o te marae noho ai koutou]

E kore nei e pīkoko
Te puku o te takata
Nā te pūkahu o te poa
Te kai hoki i Te Rau Aroha
[te ikoa o te wharekai o te marae / te rohe rānei]
Rā atu, rā atu
He kai nā te rikarika whero i taka
Hai whēkīkī i a pōkāihu e
Tīwheta ai a arero
Waiwai ana te waha i te huatau
Kua ora a Tamaroto i a koutou
Ka kī te pīro ka kata
Nei rā te owha te whakamiha
Ki a koutou, kā tohuka o te manaaki
Ki a koutou Awarua e.
[te ikoa o te marae noho ai koutou]


KNOW NO HUNGER

That is indeed Awarua

[insert the name of the marae where you are staying]

It knows not hunger
The stomach
Because of bountiful meals
Oh the food at Te Rau Aroha
[insert name of dining room of marae or region of marae]
Day in and day out
We are served by chiefs
Who tantalize the nostrils
And make the taste buds tingle
The mouth salivates at the thought
I am alive because of you
When the gut is full, laughter will be heard
And so my greatest of accolades I accord
To you, experts in hospitality
To you Awarua.

[insert the name of the marae where you are staying]