Waiata ā Rika –Ko te Kōpū Uriuri

Kaitito / ComposerKura Reo Kāi Tahu 2009 – Tuākana class
Rohe – Kāi Tahu whānui 

Whakamārama / Explanation

He waiata tēnei e kōrero ana mō kā tino tīpuna wāhine o Kāi Tahu, Kāti Māmoe me Waitaha arā ko Waiariki o āio rātou ko Hotu Māmoe, ko Hemo ki te Raki.  He waiata e whakanui ana i kā tūmomo āhua o te rohe o Kāi Tahu whānui, e kōrero hoki ana ki te iwi o Kāi Tahu kia whakakotahihia.
This song speaks of the three illustrious female ancestors of Kāi Tahu, Kāti Māmoe and Waitaha, namely Waiariki o āio, Hotu Māmoe, and Hemo ki te Raki.  It also celebrates the tribal region of Kāi Tahu and its diverse landscapes, and encourages Kāi Tahu iwi members to stand united.

 Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He waiata tēnei e pai ana hei whakakahau i te mineka.  He waiata ōpaki tēnei.  He waiata ā rika.
This waiata is great as a song to entertain guests. It is perfect for informal situations. It is an action song.

 

 


KO TE KŌPŪ URIURI

Ko te kōpū uriuri
He puna hekeka takata
I rere i a Waiariki-o-āio,
i a Hotu Māmoe e
I a Hemo ki te Raki

Ka hora te aitaka a kā hākui e
Tū mai rā Waitaha, Kāti Māmoe,
Kāi Tahu whānui e

Takamori te hau wahine
i te Tai o Marokura
Tērā te whānau pūhā
He tipua, he taniwhā
He tipua, he taniwhā

Hoatu ki te Tai o Mahaanui

Koira te hau kaitakata
Topa tītaha ana te toroa
I Araiteuru e

Whāia Te Ara-a-Kewa
E te hau Pūnuiotoka e
Tītī-a-kai, tītī-a-manawa e

Mariki iho ana kā roimata
O Hinehukatere
Ki te Tai o Poutini taniwha

Kā uri o Waitaiki e


Whatua kā aho o te whare
O te kāhui kura
Haere tōpuni, e te iwi
Aa aukaha kia kaha!

Ko te kōpū uriuri
He puna hekeka takata
I rere i a Waiariki-o-āio,
i a Hotu Māmoe e
I a Hemo ki te Raki

Ka hora te aitaka a kā hākui e
Tū mai rā Waitaha, Kāti Māmoe,
Kāi Tahu whānui e

Tū mai rā Waitaha, Kāti Māmoe,
Kāi Tahu whānui e

Hi auē hi!


THE LINE OF NOBLE WOMEN

The line of noble women
The pool from which come the multitudes of the tribe
Flowing from Waiariki o āio
and Hotu Māmoe
and Hemo ki te Raki

And spread far and wide are their descendants
Standing strong Waitaha, Kāti Māmoe,
And Kāi Tahu

The gentle breezes caress
The tide of Marokura (North Canterbury / Kaikōura)
Where the spurting family can be seen
It is a giant, it is a monster
It is a giant, it is a monster

Continue on to the tide of Mahaanui (Canterbury, Banks Peninsula, South Canterbury)
Where you find the wind which devours men
And then to the staggered flight of the toroa
Found on the tide of Araiteuru (North Otago, Otago)

Following Te Ara-a-Kewa (Foveaux Strait)
Are the great blasts of winds from the South
Mutton bird is the resources, mutton bird stout of heart

Trickle do the tears
Of Hinehukatere (Glaciers)
To the tides of the great monster Poutini (West Coast – South Island)
Where the descendants of Waitaiki (mother of Pounamu) are found

Weave tight the strands of the house
Of these majestic women
Go as one
Stand strong, be strong

The line of noble women
The pool from which come the multitudes of the tribe
Flowing from Waiariki o āio
and Hotu Māmoe
and Hemo ki te Raki

And spread far and wide are their descendants
Standing strong Waitaha, Kāti Māmoe,
And Kāi Tahu

Standing strong Waitaha, Kāti Māmoe,
And Kāi Tahu

Hi auē hi!