Mōteatea – Te Kūwaha o Wharetutu

Kaitito / ComposerHana O’Regan
Rohe – Kaikōura, Kāti Kurī

Whakamārama / Explanation

I te wā o tōna oraka ko Te Wharetutu Stirling te taua rakatira o te hapū o Kāti Kurī, o Kāi Tahu whānui hoki.  I mate ia i te tau 1993, ā, hai maumaharataka mō āna haumāuiui, i whakatau ki te tapa i tētahi kūwaha i whakairohia e te tohuka whakairo, e Cliff Whiting, “Ko Te Kūwaha-o-Wharetutu”.  Nā tētahi rōpū o Kāti Kurī te taoka nei i kawe atu ki te motu o Tiamana, ki te Whare Taoka o te Takata, ki te tāone nui o Berlin mō tētahi whakakiteka o kā iwi o te Moana-nui-a-Kiwa.  I tuku atu a Cliff i te kūwaha ki taua whare taoka, ā i waiho hai tautiaki mō kā taoka maha o te iwi Māori o kā rau tau o mua e puritia e kā kaitiaki o tērā whare taoka. I waiatahia tēnei waiata e taua ope i te tukuka atu o te Kūwaha ki kā kaitiaki o taua whare taoka.
During her life Te Wharetutu Stirling was a respected leader of the hapū Kāti Kurī, and wider Kāi Tahu.  She passed away in the year 1993, and, to honour her accomplishments it was decided the ornamental gateway that had been carved by master carver Cliff Whiting, would be named “Te Kūwaha o Wharetutu – The Gateway of Wharetutu”.  The carving was taken by a group of Kāti Kurī to Germany , to The Museum of Man in the city of Berlin , for an exhibition of the Cultures of the Pacific.  Cliff gifted the gateway to that museum, and left it there as a guardian for the many Māori artefacts and treasures of earlier centuries that were being held in the collections of the museum.  This song was sung by the group at the time of the gifting of the gateway to the custodians of the museum.


 Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He pai tēnei waiata hei waiata kīnaki i te wā o te pōwhiri.   He tino pai mō rātou kā uri whakaheke o Kāti Kurī, o Kaikōura hoki.
This waiata is appropriate for formal pōwhiri as waiata kīnaki.  It is especially relevant for those who descend from Kāti Kurī / Kaikōura; or to support a speaker from Kāti Kuri / Kaikōura.

 

 


TE KŪWAHA O WHARETUTU

E tū te Tapuae o Uenuku e...
Hurihia ō kanohi ki te whakarua
Te tīhaka a Marokura
Nāna i tahu te tukupara
Te oranga nō ngā takutai
Mā ngā uri o Te Waka e...

Whakatata mai ki te Tapuae-a-Māui
Ko ngā uri o te ao tūroa
E tiaki nei ngā ahi ā ngā tipuna
o te rohe o Kāi Tahu e...

Karaka nei te reo o Kāti Kurī
Ki ngā poupou o te papa
I whakairotia e Tū-te-Rakiwhānoa
Ko Aoraki rā te iringa roimata
Mō ngā uri o Tū e


Whakamine a Tūahuriri, Te Ruahikihiki
Waewae, Huirapa, Irakehu
Ki raro i te mana o Marukaitātea
Mā ngā whakapapa e raraka ana
Ngā poupou o Tahu e...

Tukua ko te Kūwaha-o-Wharetutu
Hei reo mō te iwi
Ki te ao whānui
E rere atu rā i te ara paiao
Ki tua atu i te ao Māori e...

He pūreirei te noho a ngā taonga
Anō te maruwehi, anō te marutuna
He paenga o nehe kua mōriroriro kau ake nei
Tū mai ko Te Kūwaha
Aoraki kai ruka, he tohu rangatira
Hei tautiaki mō ngā puiaki
Kua pae atu rā ki ngā tai mamao e...


THE GATEWAY OF WHARETUTU

Stand forth Te Tapuae o Uenuku
Turn your eyes to the North-East
To the woven mat of Marokura
It was he who lit the ovens

For the descendants of the Canoe

Draw near to the Footprint-of-Māui
The progeny of this world of the living
Tend to the fires of their ancestors
Upon the lands of Kāi Tahu

The voice of Kāti Kurī invites
The pillars to unite
From across the land carved by Tū-te-Rakiwhānoa
There stands Aoraki
For whom many tears are shed
By the descendants of Tū

Gather in Tūahuriri, Te Ruahikihiki
Waewae, Huirapa, Irakehu
Beneath the mantle of Marukaitātea
And let the genealogies weave together
The posts of Tahu...

Release the Gateway of Wharetutu
As a voice for the people
To the globe
Fly upon the cloud path
Beyond the boundaries of our Māori world

The treasures lie in their clustered isolation
How awe inspiring, deserved of respect
This ancient collection so long estranged
Stand forth The Gateway
Aoraki at its peak, a sign of prestige
As the protector of the treasures
cast upon far away shores